Workstation.vn tuyển dụng nhiều vị trí marketing - hành chính - kỹ thuật - sales

Dự án Thứ Năm, 28/12/17 0

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng kinh doanh, chúng tôi hiện đang có nhu cầu tuyển dụng rất nhiều vị trí

Tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh thu nhập hấp dẫn năm 2016

Dự án Thứ Hai, 21/03/16 0

Tuyển dụng trưởng nhóm Kinh doanh sản phẩm giải pháp CNTT / Trưởng nhóm Kinh doanh phân phối máy tính năm 2016

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh lâu dài năm 2016

Dự án Thứ Hai, 21/03/16 0

Để phục vụ cho nhu cầu mở rộng thị trường, BMAT tuyển dụng nhân viên kinh doanh phân phối sản phẩm với thu nhập hấp dẫn (không dưới 8 triệu).

Tuyển nhân viên kinh doanh cuối năm 2015

Dự án Thứ Tư, 21/10/15 0

Để phục vụ cho nhu cầu mở rộng thị trường, BMAT tuyển dụng nhân viên kinh doanh phân phối sản phẩm với thu nhập kì hấp dẫn (không dưới 8 triệu).

Tuyển dụng trưởng nhóm kinh doanh cuối năm 2015

Dự án Thứ Hai, 10/08/15 0

Tuyển dụng trưởng nhóm Kinh doanh sản phẩm giải pháp CNTT / Trưởng nhóm Kinh doanh phân phối máy tính

Tuyển nhân viên kinh doanh phân phối sản phẩm tháng 7-8

Dự án Thứ Năm, 09/07/15 0

Bạn muốn làm việc trong môi trường đội ngũ nhân sự có nghiệp vụ chuyên môn vững vàng, có trách nhiệm với công việc, giàu tính sáng tạo, tinh thần làm việc đầy nhiệt huyết và môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, ổn định và hấp dẫn. Hay tham gia cùng với BMAT