NVS 510

Liên hệ
*Giá trên chưa bao gồm VAT

Power efficient performance with ultra-fast 2 GB on board memory to reliably drive up to 4 displays across varied business environments. NVS 510 also supports advanced DP 1.2 features and 4K resolutions


  • Sẵn hàng demo & chạy thử
  • Sẵn linh kiện để option & thay thế theo nhu cầu
  • Sẵn thiết bị để thay thế tạm thời khi phải bảo hành
  • Bảo hành tận nơi theo yêu cầu khách hàng
  • Sẵn sàng hỗ trợ với thiết bị không do BMAT cung cấp
Thông số kỹ thuật