Hotline
E-mail liên hệ

Workstations

Workstations

HP Z2 Tower G9 Workstation Desktop PC

Z2-G9
HP Z2 Tower G9 Workstation Desktop PC

Cung cấp các yêu tố cần thiết cho máy trạm, hỗ trợ nhiều chuẩn Port giao tiếp & Linh hoạt.

HP Z2 TWR G9 hỗ trợ khả năng mở rộng tới bộ vi xử lý Intel Core K-series i9-12900K 16 Cores, RAM 128GB DDR5 ECC/nECC, GPUs 1xA5000 24GB/ 2xA4000 16GB, Storage upto 48TB (3xM.2, 4xSata), Power Supply upto700W, OS Linux/ Window

 

Xem chi tiết

HP Z8 G5 Workstation: Intel Xeon 6438Y+ 32 Cores, RAM 64GB, SSD M.2 1TB, GPU A4500 20GB, 1125W PS, Key & Mouse

HP Z8 G5 Workstation
HP Z8 G5 Workstation: Intel Xeon 6438Y+ 32 Cores, RAM 64GB, SSD M.2 1TB, GPU A4500 20GB, 1125W PS, Key & Mouse

 

Đảm nhận khối lượng công việc đòi hỏi nhiều bộ xử lý. không ngừng nghỉ

Z8 G5 cung cấp hiệu suất CPU cao hơn bao giờ hết, hỗ trợ dual-socket CPU, để tăng tốc kết xuất với tính năng dò tia thời gian thực, trực quan hóa dữ liệu và đào tạo mô hình—cùng với nhiều không gian để mở rộng khi nhu cầu thay đổi.

Xem chi tiết

HP Z8 G5 Workstation: Intel Xeon 6430 32 Cores, RAM 32GB, SSD M.2 512GB, GPU A2000 12GB, 1125W PS, Key & Mouse

HP Z8 G5 Workstation
HP Z8 G5 Workstation: Intel Xeon 6430 32 Cores, RAM 32GB, SSD M.2 512GB, GPU A2000 12GB, 1125W PS, Key & Mouse

Đảm nhận khối lượng công việc đòi hỏi nhiều bộ xử lý. không ngừng nghỉ

Z8 G5 cung cấp hiệu suất CPU cao hơn bao giờ hết, hỗ trợ dual-socket CPU, để tăng tốc kết xuất với tính năng dò tia thời gian thực, trực quan hóa dữ liệu và đào tạo mô hình—cùng với nhiều không gian để mở rộng khi nhu cầu thay đổi.

[video width="1920" height="1080" mp4="https://workstations.vn/wp-content/uploads/HP-Z8-G5-Workstation.mp4"][/video]

 

 

Xem chi tiết

HP Z8 G5 Workstation: Intel Xeon 5420+ 28 Cores, RAM 32GB, SSD M.2 512GB, GPU A2000 12GB, 1125W PS, Key & Mouse

HP Z8 G5 Workstation
HP Z8 G5 Workstation: Intel Xeon 5420+ 28 Cores, RAM 32GB, SSD M.2 512GB, GPU A2000 12GB, 1125W PS, Key & Mouse
[video width="1920" height="1080" mp4="https://workstations.vn/wp-content/uploads/HP-Z8-G5-Workstation.mp4"][/video]

 

Đảm nhận khối lượng công việc đòi hỏi nhiều bộ xử lý. không ngừng nghỉ

Z8 G5 cung cấp hiệu suất CPU cao hơn bao giờ hết, hỗ trợ dual-socket CPU, để tăng tốc kết xuất với tính năng dò tia thời gian thực, trực quan hóa dữ liệu và đào tạo mô hình—cùng với nhiều không gian để mở rộng khi nhu cầu thay đổi.

Xem chi tiết

HP Z8 G5 Workstation: Intel Xeon 5418Y 24 Cores, RAM 16GB, SSD M.2 512GB, GPU T1000 8GB, 1125W PS, Key & Mouse

HP Z8 G5 Workstation
HP Z8 G5 Workstation: Intel Xeon 5418Y 24 Cores, RAM 16GB, SSD M.2 512GB, GPU T1000 8GB, 1125W PS, Key & Mouse
[video width="1920" height="1080" mp4="https://workstations.vn/wp-content/uploads/HP-Z8-G5-Workstation.mp4"][/video]

 

Đảm nhận khối lượng công việc đòi hỏi nhiều bộ xử lý. không ngừng nghỉ

Z8 G5 cung cấp hiệu suất CPU cao hơn bao giờ hết, hỗ trợ dual-socket CPU, để tăng tốc kết xuất với tính năng dò tia thời gian thực, trực quan hóa dữ liệu và đào tạo mô hình—cùng với nhiều không gian để mở rộng khi nhu cầu thay đổi.

Xem chi tiết

HP Z8 G5 Workstation: Intel Xeon 4416+ 20 Cores, RAM 16GB, SSD M.2 512GB, GPU T1000 8GB, 1125W PS, Key & Mouse

HP Z8 G5 Workstation
HP Z8 G5 Workstation: Intel Xeon 4416+ 20 Cores, RAM 16GB, SSD M.2 512GB, GPU T1000 8GB, 1125W PS, Key & Mouse
[video width="1920" height="1080" mp4="https://workstations.vn/wp-content/uploads/HP-Z8-G5-Workstation.mp4"][/video]

 

Đảm nhận khối lượng công việc đòi hỏi nhiều bộ xử lý. không ngừng nghỉ

Z8 G5 cung cấp hiệu suất CPU cao hơn bao giờ hết, hỗ trợ dual-socket CPU, để tăng tốc kết xuất với tính năng dò tia thời gian thực, trực quan hóa dữ liệu và đào tạo mô hình—cùng với nhiều không gian để mở rộng khi nhu cầu thay đổi.

Xem chi tiết

HP Z8 G5 Workstation: intel Xeon 4410Y 12 cores, RAM 16GB, SSD M.2 512GB, GPU T400 4GB, 1125W PS, Key & Mouse

HP Z8 G5 Workstation
HP Z8 G5 Workstation: intel Xeon 4410Y 12 cores, RAM 16GB, SSD M.2 512GB, GPU T400 4GB, 1125W PS, Key & Mouse
[video width="1920" height="1080" mp4="https://workstations.vn/wp-content/uploads/HP-Z8-G5-Workstation.mp4"][/video]

 

Đảm nhận khối lượng công việc đòi hỏi nhiều bộ xử lý. không ngừng nghỉ

Z8 G5 cung cấp hiệu suất CPU cao hơn bao giờ hết, hỗ trợ dual-socket CPU, để tăng tốc kết xuất với tính năng dò tia thời gian thực, trực quan hóa dữ liệu và đào tạo mô hình—cùng với nhiều không gian để mở rộng khi nhu cầu thay đổi.

Xem chi tiết

Máy tính để bàn: HP Z8 G5 Workstation Desktop PC

HP Z8 G5 Workstation
Máy tính để bàn: HP Z8 G5 Workstation Desktop PC
[video width="1920" height="1080" mp4="https://workstations.vn/wp-content/uploads/HP-Z8-G5-Workstation.mp4"][/video]

 

Đảm nhận khối lượng công việc đòi hỏi nhiều bộ xử lý. không ngừng nghỉ

Z8 G5 cung cấp hiệu suất CPU cao hơn bao giờ hết, hỗ trợ dual-socket CPU, để tăng tốc kết xuất với tính năng dò tia thời gian thực, trực quan hóa dữ liệu và đào tạo mô hình—cùng với nhiều không gian để mở rộng khi nhu cầu thay đổi.

Xem chi tiết

HP Z8 Fury G5 Workstation: W9-3495X 56 cores , RAM 512GB, SSD M.2 2TB, HDD 8TB, Graphics AMD Radeon Pro W6800 32 GB, 1450W Redundant PS, Key & Mouse

Z8-Fury-G5
HP Z8 Fury G5 Workstation: W9-3495X 56 cores , RAM 512GB, SSD M.2 2TB, HDD 8TB, Graphics AMD Radeon Pro W6800 32 GB, 1450W Redundant PS, Key & Mouse
[video width="1920" height="1080" mp4="https://workstations.vn/wp-content/uploads/Z8-Fury-G5-Z-by-HP.mp4"][/video]

Máy trạm để bàn HP Z8 Fury G5

Hiệu suất cực cao.
Khả năng vô hạn.

Giờ đây, bạn có thể dễ dàng vượt qua quá trình học sâu, sản xuất ảo và VFX phức tạp nhất, với một cấp độ hoàn toàn mới trong các máy trạm để bàn hiệu suất cao.

Xem chi tiết

HP Z8 Fury G5 Workstation: W7-3465X 28 cores, RAM 128GB, SSD M.2 2TB, HDD 8TB, Graphics RTX A5000 24 GB, 2250W PS, Key & Mouse

Z8-Fury-G5
HP Z8 Fury G5 Workstation: W7-3465X 28 cores, RAM 128GB, SSD M.2 2TB, HDD 8TB, Graphics RTX A5000 24 GB, 2250W PS, Key & Mouse
[video width="1920" height="1080" mp4="https://workstations.vn/wp-content/uploads/Z8-Fury-G5-Z-by-HP.mp4"][/video]

Máy trạm để bàn HP Z8 Fury G5

Hiệu suất cực cao.
Khả năng vô hạn.

Giờ đây, bạn có thể dễ dàng vượt qua quá trình học sâu, sản xuất ảo và VFX phức tạp nhất, với một cấp độ hoàn toàn mới trong các máy trạm để bàn hiệu suất cao.

Xem chi tiết

HP Z8 Fury G5 Workstation: W7-3455 24Cores, RAM 64GB, SSD M.2 2TB, HDD 8TB, Graphics 2xRTX A4500 20 GB, 2250W PS, Key & Mouse

Z8-Fury-G5
HP Z8 Fury G5 Workstation: W7-3455 24Cores, RAM 64GB, SSD M.2 2TB, HDD 8TB, Graphics 2xRTX A4500 20 GB, 2250W PS, Key & Mouse
[video width="1920" height="1080" mp4="https://workstations.vn/wp-content/uploads/Z8-Fury-G5-Z-by-HP.mp4"][/video]

Máy trạm để bàn HP Z8 Fury G5

Hiệu suất cực cao.
Khả năng vô hạn.

Giờ đây, bạn có thể dễ dàng vượt qua quá trình học sâu, sản xuất ảo và VFX phức tạp nhất, với một cấp độ hoàn toàn mới trong các máy trạm để bàn hiệu suất cao.

Xem chi tiết

HP Z8 Fury G5 Workstation: W5-3435X 16Cores, RAM 64GB, SSD M.2 2TB, Graphics RTX A2000 12 GB, 2250W PS, Key & Mouse,

Z8-Fury-G5
HP Z8 Fury G5 Workstation: W5-3435X 16Cores, RAM 64GB, SSD M.2 2TB, Graphics RTX A2000 12 GB, 2250W PS, Key & Mouse,
[video width="1920" height="1080" mp4="https://workstations.vn/wp-content/uploads/Z8-Fury-G5-Z-by-HP.mp4"][/video]

Máy trạm để bàn HP Z8 Fury G5

Hiệu suất cực cao.
Khả năng vô hạn.

Giờ đây, bạn có thể dễ dàng vượt qua quá trình học sâu, sản xuất ảo và VFX phức tạp nhất, với một cấp độ hoàn toàn mới trong các máy trạm để bàn hiệu suất cao.

Xem chi tiết

HP Z8 Fury G5 Workstation : W5-3433 16Cores, RAM 64GB, SSD M.2 2TB, Graphics RTX A2000E 12 GB, 1125WPS, Key & Mouse

HP-Z8-Fury-G5
HP Z8 Fury G5 Workstation : W5-3433 16Cores, RAM 64GB, SSD M.2 2TB, Graphics RTX A2000E 12 GB, 1125WPS, Key & Mouse
[video width="1920" height="1080" mp4="https://workstations.vn/wp-content/uploads/Z8-Fury-G5-Z-by-HP.mp4"][/video]

Máy trạm để bàn HP Z8 Fury G5

Hiệu suất cực cao.
Khả năng vô hạn.

Giờ đây, bạn có thể dễ dàng vượt qua quá trình học sâu, sản xuất ảo và VFX phức tạp nhất, với một cấp độ hoàn toàn mới trong các máy trạm để bàn hiệu suất cao.

Xem chi tiết

HP Z8 Fury G5 Workstation: W5-3425 12Cores, RAM 32GB, SSD M.2 512GB, HDD 12TB, Graphics T1000 8 GB, 1450W PS, Key & Mouse,

HP-Z8-Fury-G5
HP Z8 Fury G5 Workstation: W5-3425 12Cores, RAM 32GB, SSD M.2 512GB, HDD 12TB, Graphics T1000 8 GB, 1450W PS, Key & Mouse,
[video width="1920" height="1080" mp4="https://workstations.vn/wp-content/uploads/Z8-Fury-G5-Z-by-HP.mp4"][/video]

Máy trạm để bàn HP Z8 Fury G5

Hiệu suất cực cao.
Khả năng vô hạn.

Giờ đây, bạn có thể dễ dàng vượt qua quá trình học sâu, sản xuất ảo và VFX phức tạp nhất, với một cấp độ hoàn toàn mới trong các máy trạm để bàn hiệu suất cao.

Xem chi tiết

HP Z8 Fury G5 Workstation: W5-3423 12Cores, RAM 16GB, SSD M.2 512GB, Graphics T400 4 GB, 1450W PS, Key & Mouse,

HP-Z8-Fury-G5
HP Z8 Fury G5 Workstation: W5-3423 12Cores, RAM 16GB, SSD M.2 512GB, Graphics T400 4 GB, 1450W PS, Key & Mouse,
[video width="1920" height="1080" mp4="https://workstations.vn/wp-content/uploads/Z8-Fury-G5-Z-by-HP.mp4"][/video]

Máy trạm để bàn HP Z8 Fury G5

Hiệu suất cực cao.
Khả năng vô hạn.

Giờ đây, bạn có thể dễ dàng vượt qua quá trình học sâu, sản xuất ảo và VFX phức tạp nhất, với một cấp độ hoàn toàn mới trong các máy trạm để bàn hiệu suất cao.

Xem chi tiết

HP Z8 G5 Fury Workstation: W9-3475X 36Cores, RAM 128GB DDR5, M.2 SSD 2TB, HDD 2x12TB, 1450W PS, Key & Mouse

HP-Z8-Fury-G5
HP Z8 G5 Fury Workstation: W9-3475X 36Cores, RAM 128GB DDR5, M.2 SSD 2TB, HDD 2x12TB, 1450W PS, Key & Mouse
[video width="1920" height="1080" mp4="https://workstations.vn/wp-content/uploads/Z8-Fury-G5-Z-by-HP.mp4"][/video]

Máy trạm để bàn HP Z8 Fury G5

Hiệu suất cực cao.
Khả năng vô hạn.

Giờ đây, bạn có thể dễ dàng vượt qua quá trình học sâu, sản xuất ảo và VFX phức tạp nhất, với một cấp độ hoàn toàn mới trong các máy trạm để bàn hiệu suất cao.

Xem chi tiết

Máy tính trạm để bàn: HP Z8 Fury G5 Workstation Desktop PC

Z8-Fury-G5
Máy tính trạm để bàn: HP Z8 Fury G5 Workstation Desktop PC
[video width="1920" height="1080" mp4="https://workstations.vn/wp-content/uploads/Z8-Fury-G5-Z-by-HP.mp4"][/video]

Máy trạm để bàn HP Z8 Fury G5

Hiệu suất cực cao.
Khả năng vô hạn.

Giờ đây, bạn có thể dễ dàng vượt qua quá trình học sâu, sản xuất ảo và VFX phức tạp nhất, với một cấp độ hoàn toàn mới trong các máy trạm để bàn hiệu suất cao.

Xem chi tiết

Máy tính trạm HP Z6 G5 Workstation

HP z6 g5
Máy tính trạm HP Z6 G5 Workstation
[video width="1920" height="1080" mp4="https://workstations.vn/wp-content/uploads/Z6-G5-intro.mp4"][/video]

 

Giải phóng hiệu suất đồ họa cực cao.

HP Z6 G5 Workstation: Tăng tốc các dự án chuyên sâu về đồ họa—từ máy học và mô phỏng đến các hiệu ứng hình ảnh nâng cao. Z6 G5 hiện phù hợp với GPU nhiều hơn gấp 3 lần so với thế hệ trước và có nhiều chỗ để mở rộng.

Xem chi tiết

HP Z4 G5 Workstation: Intel Xeon W5-2445, 32GB DDR5, SSD M.2 512GB, T1000 8 GB, Linux

HP Z4 G5 Workstation
HP Z4 G5 Workstation: Intel Xeon W5-2445, 32GB DDR5, SSD M.2 512GB, T1000 8 GB, Linux

HP Z4 G5 Workstation: Intel Xeon W5-2445, 32GB DDR5, SSD M.2 512GB, T1000 8 GB, Linux5 (100%) 2 votes

Xem chi tiết

Máy tính trạm HP Z4 G5 Workstation

HP Z4 G5 Workstation
Máy tính trạm HP Z4 G5 Workstation
[video width="1920" height="1080" mp4="https://workstations.vn/wp-content/uploads/HP-Z4-G5.mp4"][/video]

Sản phẩm bền chắc bán chạy nhất của chúng tôi, giờ càng trở nên ưu việt hơn.

Đề xuất cho công việc kết xuất và theo dõi tia thời gian thực, mô phỏng và thiết kế trực quan nâng cao, mô hình hóa/dựng hoạt hình 3D, chỉnh sửa video nâng cao, phát triển phần mềm/game, bộ dữ liệu nâng cao, ML/AI/DL bao gồm cả máy tính cụm.

Render. Simulate. Analyze. Faster. Work faster while running whisper-quiet, with up to 2 GPUs, 24 cores1 in an Intel® Xeon® W7 Processor, and 512 GB of RAM2.

Xem chi tiết

Professions: Creative, Media & Entertainment Pros, Data Scientists & Analysts, Artchitects, Engineers & Construction Managers, Product Designers & Engineers, It Professionals

Phản hồi của bạn