Hotline
E-mail liên hệ

Ultra High-End Desktop WKS

Ultra High-End Desktop WKS

HP Z8 G5 Workstation: Intel Xeon 6438Y+ 32 Cores, RAM 64GB, SSD M.2 1TB, GPU A4500 20GB, 1125W PS, Key & Mouse

HP Z8 G5 Workstation
HP Z8 G5 Workstation: Intel Xeon 6438Y+ 32 Cores, RAM 64GB, SSD M.2 1TB, GPU A4500 20GB, 1125W PS, Key & Mouse

 

Đảm nhận khối lượng công việc đòi hỏi nhiều bộ xử lý. không ngừng nghỉ

Z8 G5 cung cấp hiệu suất CPU cao hơn bao giờ hết, hỗ trợ dual-socket CPU, để tăng tốc kết xuất với tính năng dò tia thời gian thực, trực quan hóa dữ liệu và đào tạo mô hình—cùng với nhiều không gian để mở rộng khi nhu cầu thay đổi.

Xem chi tiết

HP Z8 G5 Workstation: Intel Xeon 6430 32 Cores, RAM 32GB, SSD M.2 512GB, GPU A2000 12GB, 1125W PS, Key & Mouse

HP Z8 G5 Workstation
HP Z8 G5 Workstation: Intel Xeon 6430 32 Cores, RAM 32GB, SSD M.2 512GB, GPU A2000 12GB, 1125W PS, Key & Mouse

Đảm nhận khối lượng công việc đòi hỏi nhiều bộ xử lý. không ngừng nghỉ

Z8 G5 cung cấp hiệu suất CPU cao hơn bao giờ hết, hỗ trợ dual-socket CPU, để tăng tốc kết xuất với tính năng dò tia thời gian thực, trực quan hóa dữ liệu và đào tạo mô hình—cùng với nhiều không gian để mở rộng khi nhu cầu thay đổi.

[video width="1920" height="1080" mp4="https://workstations.vn/wp-content/uploads/HP-Z8-G5-Workstation.mp4"][/video]

 

 

Xem chi tiết

HP Z8 G5 Workstation: Intel Xeon 5420+ 28 Cores, RAM 32GB, SSD M.2 512GB, GPU A2000 12GB, 1125W PS, Key & Mouse

HP Z8 G5 Workstation
HP Z8 G5 Workstation: Intel Xeon 5420+ 28 Cores, RAM 32GB, SSD M.2 512GB, GPU A2000 12GB, 1125W PS, Key & Mouse
[video width="1920" height="1080" mp4="https://workstations.vn/wp-content/uploads/HP-Z8-G5-Workstation.mp4"][/video]

 

Đảm nhận khối lượng công việc đòi hỏi nhiều bộ xử lý. không ngừng nghỉ

Z8 G5 cung cấp hiệu suất CPU cao hơn bao giờ hết, hỗ trợ dual-socket CPU, để tăng tốc kết xuất với tính năng dò tia thời gian thực, trực quan hóa dữ liệu và đào tạo mô hình—cùng với nhiều không gian để mở rộng khi nhu cầu thay đổi.

Xem chi tiết

HP Z8 G5 Workstation: Intel Xeon 5418Y 24 Cores, RAM 16GB, SSD M.2 512GB, GPU T1000 8GB, 1125W PS, Key & Mouse

HP Z8 G5 Workstation
HP Z8 G5 Workstation: Intel Xeon 5418Y 24 Cores, RAM 16GB, SSD M.2 512GB, GPU T1000 8GB, 1125W PS, Key & Mouse
[video width="1920" height="1080" mp4="https://workstations.vn/wp-content/uploads/HP-Z8-G5-Workstation.mp4"][/video]

 

Đảm nhận khối lượng công việc đòi hỏi nhiều bộ xử lý. không ngừng nghỉ

Z8 G5 cung cấp hiệu suất CPU cao hơn bao giờ hết, hỗ trợ dual-socket CPU, để tăng tốc kết xuất với tính năng dò tia thời gian thực, trực quan hóa dữ liệu và đào tạo mô hình—cùng với nhiều không gian để mở rộng khi nhu cầu thay đổi.

Xem chi tiết

HP Z8 G5 Workstation: Intel Xeon 4416+ 20 Cores, RAM 16GB, SSD M.2 512GB, GPU T1000 8GB, 1125W PS, Key & Mouse

HP Z8 G5 Workstation
HP Z8 G5 Workstation: Intel Xeon 4416+ 20 Cores, RAM 16GB, SSD M.2 512GB, GPU T1000 8GB, 1125W PS, Key & Mouse
[video width="1920" height="1080" mp4="https://workstations.vn/wp-content/uploads/HP-Z8-G5-Workstation.mp4"][/video]

 

Đảm nhận khối lượng công việc đòi hỏi nhiều bộ xử lý. không ngừng nghỉ

Z8 G5 cung cấp hiệu suất CPU cao hơn bao giờ hết, hỗ trợ dual-socket CPU, để tăng tốc kết xuất với tính năng dò tia thời gian thực, trực quan hóa dữ liệu và đào tạo mô hình—cùng với nhiều không gian để mở rộng khi nhu cầu thay đổi.

Xem chi tiết

HP Z8 G5 Workstation: intel Xeon 4410Y 12 cores, RAM 16GB, SSD M.2 512GB, GPU T400 4GB, 1125W PS, Key & Mouse

HP Z8 G5 Workstation
HP Z8 G5 Workstation: intel Xeon 4410Y 12 cores, RAM 16GB, SSD M.2 512GB, GPU T400 4GB, 1125W PS, Key & Mouse
[video width="1920" height="1080" mp4="https://workstations.vn/wp-content/uploads/HP-Z8-G5-Workstation.mp4"][/video]

 

Đảm nhận khối lượng công việc đòi hỏi nhiều bộ xử lý. không ngừng nghỉ

Z8 G5 cung cấp hiệu suất CPU cao hơn bao giờ hết, hỗ trợ dual-socket CPU, để tăng tốc kết xuất với tính năng dò tia thời gian thực, trực quan hóa dữ liệu và đào tạo mô hình—cùng với nhiều không gian để mở rộng khi nhu cầu thay đổi.

Xem chi tiết

Máy tính để bàn: HP Z8 G5 Workstation Desktop PC

HP Z8 G5 Workstation
Máy tính để bàn: HP Z8 G5 Workstation Desktop PC
[video width="1920" height="1080" mp4="https://workstations.vn/wp-content/uploads/HP-Z8-G5-Workstation.mp4"][/video]

 

Đảm nhận khối lượng công việc đòi hỏi nhiều bộ xử lý. không ngừng nghỉ

Z8 G5 cung cấp hiệu suất CPU cao hơn bao giờ hết, hỗ trợ dual-socket CPU, để tăng tốc kết xuất với tính năng dò tia thời gian thực, trực quan hóa dữ liệu và đào tạo mô hình—cùng với nhiều không gian để mở rộng khi nhu cầu thay đổi.

Xem chi tiết

HP Z8 Fury G5 Workstation: W9-3495X 56 cores , RAM 512GB, SSD M.2 2TB, HDD 8TB, Graphics AMD Radeon Pro W6800 32 GB, 1450W Redundant PS, Key & Mouse

Z8-Fury-G5
HP Z8 Fury G5 Workstation: W9-3495X 56 cores , RAM 512GB, SSD M.2 2TB, HDD 8TB, Graphics AMD Radeon Pro W6800 32 GB, 1450W Redundant PS, Key & Mouse
[video width="1920" height="1080" mp4="https://workstations.vn/wp-content/uploads/Z8-Fury-G5-Z-by-HP.mp4"][/video]

Máy trạm để bàn HP Z8 Fury G5

Hiệu suất cực cao.
Khả năng vô hạn.

Giờ đây, bạn có thể dễ dàng vượt qua quá trình học sâu, sản xuất ảo và VFX phức tạp nhất, với một cấp độ hoàn toàn mới trong các máy trạm để bàn hiệu suất cao.

Xem chi tiết

HP Z8 Fury G5 Workstation: W7-3465X 28 cores, RAM 128GB, SSD M.2 2TB, HDD 8TB, Graphics RTX A5000 24 GB, 2250W PS, Key & Mouse

Z8-Fury-G5
HP Z8 Fury G5 Workstation: W7-3465X 28 cores, RAM 128GB, SSD M.2 2TB, HDD 8TB, Graphics RTX A5000 24 GB, 2250W PS, Key & Mouse
[video width="1920" height="1080" mp4="https://workstations.vn/wp-content/uploads/Z8-Fury-G5-Z-by-HP.mp4"][/video]

Máy trạm để bàn HP Z8 Fury G5

Hiệu suất cực cao.
Khả năng vô hạn.

Giờ đây, bạn có thể dễ dàng vượt qua quá trình học sâu, sản xuất ảo và VFX phức tạp nhất, với một cấp độ hoàn toàn mới trong các máy trạm để bàn hiệu suất cao.

Xem chi tiết

HP Z8 Fury G5 Workstation: W7-3455 24Cores, RAM 64GB, SSD M.2 2TB, HDD 8TB, Graphics 2xRTX A4500 20 GB, 2250W PS, Key & Mouse

Z8-Fury-G5
HP Z8 Fury G5 Workstation: W7-3455 24Cores, RAM 64GB, SSD M.2 2TB, HDD 8TB, Graphics 2xRTX A4500 20 GB, 2250W PS, Key & Mouse
[video width="1920" height="1080" mp4="https://workstations.vn/wp-content/uploads/Z8-Fury-G5-Z-by-HP.mp4"][/video]

Máy trạm để bàn HP Z8 Fury G5

Hiệu suất cực cao.
Khả năng vô hạn.

Giờ đây, bạn có thể dễ dàng vượt qua quá trình học sâu, sản xuất ảo và VFX phức tạp nhất, với một cấp độ hoàn toàn mới trong các máy trạm để bàn hiệu suất cao.

Xem chi tiết

HP Z8 Fury G5 Workstation: W5-3435X 16Cores, RAM 64GB, SSD M.2 2TB, Graphics RTX A2000 12 GB, 2250W PS, Key & Mouse,

Z8-Fury-G5
HP Z8 Fury G5 Workstation: W5-3435X 16Cores, RAM 64GB, SSD M.2 2TB, Graphics RTX A2000 12 GB, 2250W PS, Key & Mouse,
[video width="1920" height="1080" mp4="https://workstations.vn/wp-content/uploads/Z8-Fury-G5-Z-by-HP.mp4"][/video]

Máy trạm để bàn HP Z8 Fury G5

Hiệu suất cực cao.
Khả năng vô hạn.

Giờ đây, bạn có thể dễ dàng vượt qua quá trình học sâu, sản xuất ảo và VFX phức tạp nhất, với một cấp độ hoàn toàn mới trong các máy trạm để bàn hiệu suất cao.

Xem chi tiết

HP Z8 Fury G5 Workstation : W5-3433 16Cores, RAM 64GB, SSD M.2 2TB, Graphics RTX A2000E 12 GB, 1125WPS, Key & Mouse

HP-Z8-Fury-G5
HP Z8 Fury G5 Workstation : W5-3433 16Cores, RAM 64GB, SSD M.2 2TB, Graphics RTX A2000E 12 GB, 1125WPS, Key & Mouse
[video width="1920" height="1080" mp4="https://workstations.vn/wp-content/uploads/Z8-Fury-G5-Z-by-HP.mp4"][/video]

Máy trạm để bàn HP Z8 Fury G5

Hiệu suất cực cao.
Khả năng vô hạn.

Giờ đây, bạn có thể dễ dàng vượt qua quá trình học sâu, sản xuất ảo và VFX phức tạp nhất, với một cấp độ hoàn toàn mới trong các máy trạm để bàn hiệu suất cao.

Xem chi tiết

HP Z8 Fury G5 Workstation: W5-3425 12Cores, RAM 32GB, SSD M.2 512GB, HDD 12TB, Graphics T1000 8 GB, 1450W PS, Key & Mouse,

HP-Z8-Fury-G5
HP Z8 Fury G5 Workstation: W5-3425 12Cores, RAM 32GB, SSD M.2 512GB, HDD 12TB, Graphics T1000 8 GB, 1450W PS, Key & Mouse,
[video width="1920" height="1080" mp4="https://workstations.vn/wp-content/uploads/Z8-Fury-G5-Z-by-HP.mp4"][/video]

Máy trạm để bàn HP Z8 Fury G5

Hiệu suất cực cao.
Khả năng vô hạn.

Giờ đây, bạn có thể dễ dàng vượt qua quá trình học sâu, sản xuất ảo và VFX phức tạp nhất, với một cấp độ hoàn toàn mới trong các máy trạm để bàn hiệu suất cao.

Xem chi tiết

HP Z8 Fury G5 Workstation: W5-3423 12Cores, RAM 16GB, SSD M.2 512GB, Graphics T400 4 GB, 1450W PS, Key & Mouse,

HP-Z8-Fury-G5
HP Z8 Fury G5 Workstation: W5-3423 12Cores, RAM 16GB, SSD M.2 512GB, Graphics T400 4 GB, 1450W PS, Key & Mouse,
[video width="1920" height="1080" mp4="https://workstations.vn/wp-content/uploads/Z8-Fury-G5-Z-by-HP.mp4"][/video]

Máy trạm để bàn HP Z8 Fury G5

Hiệu suất cực cao.
Khả năng vô hạn.

Giờ đây, bạn có thể dễ dàng vượt qua quá trình học sâu, sản xuất ảo và VFX phức tạp nhất, với một cấp độ hoàn toàn mới trong các máy trạm để bàn hiệu suất cao.

Xem chi tiết

HP Z8 G5 Fury Workstation: W9-3475X 36Cores, RAM 128GB DDR5, M.2 SSD 2TB, HDD 2x12TB, 1450W PS, Key & Mouse

HP-Z8-Fury-G5
HP Z8 G5 Fury Workstation: W9-3475X 36Cores, RAM 128GB DDR5, M.2 SSD 2TB, HDD 2x12TB, 1450W PS, Key & Mouse
[video width="1920" height="1080" mp4="https://workstations.vn/wp-content/uploads/Z8-Fury-G5-Z-by-HP.mp4"][/video]

Máy trạm để bàn HP Z8 Fury G5

Hiệu suất cực cao.
Khả năng vô hạn.

Giờ đây, bạn có thể dễ dàng vượt qua quá trình học sâu, sản xuất ảo và VFX phức tạp nhất, với một cấp độ hoàn toàn mới trong các máy trạm để bàn hiệu suất cao.

Xem chi tiết

Máy tính trạm để bàn: HP Z8 Fury G5 Workstation Desktop PC

Z8-Fury-G5
Máy tính trạm để bàn: HP Z8 Fury G5 Workstation Desktop PC
[video width="1920" height="1080" mp4="https://workstations.vn/wp-content/uploads/Z8-Fury-G5-Z-by-HP.mp4"][/video]

Máy trạm để bàn HP Z8 Fury G5

Hiệu suất cực cao.
Khả năng vô hạn.

Giờ đây, bạn có thể dễ dàng vượt qua quá trình học sâu, sản xuất ảo và VFX phức tạp nhất, với một cấp độ hoàn toàn mới trong các máy trạm để bàn hiệu suất cao.

Xem chi tiết

Máy tính trạm HP Z8 G4 Workstation (4HJ56AV)

Siêu máy tính trạm HP Z8 G4 Workstation cấu hình khủng
Máy tính trạm HP Z8 G4 Workstation (4HJ56AV)

Máy tính trạm HP Z8 G4 Workstation có cấu hình hỗ trợ 2 bộ xử lý Xeon Platinum với tổng số lên đến 56 nhân, 24 khe DIMM DDR4 có bộ nhớ 3TB. Một số tùy chọn khác như lưu trữ với 2 SSD M.2, phần mềm đồ họa Quadro Pro chạy ở chế độ SLI và bộ nguồn công suất 1.700W phục vụ cho toàn bộ hệ thống được nâng cấp cấu hình cao nhất.

Xem chi tiết

Z800 Workstation HP – Hiệu suất tối ưu tốc độ nhanh nhất

máy trạm Z800 Workstation HP
Z800 Workstation HP – Hiệu suất tối ưu tốc độ nhanh nhất

Z800 Workstation HP thiết kế hiện đại, tiên tiến với hiệu suất tối ưu mang lại tốc độ cao và khả năng mở rộng lớn giúp giải quyết được nhiều việc cùng một lúc. Đây cũng là một trong những dòng máy chuyên dùng cho việc thiết kế đồ họa, quay phim, giải trí với sức mạnh kết hợp của 2 CPU Xeon.

Xem chi tiết

HP Z840 Workstation E5-2630 (F5G73AV)

HP Z840 Workstation E5-2630 (F5G73AV)

HP Z840 Workstation E5-2630 (F5G73AV)3.7 (73.33%) 3 votes

Xem chi tiết
Phản hồi của bạn